Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Drugie ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Opublikowany 2017/09/13

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługi społeczne wg poniższego opisu:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty - część I

Informacja o wyborze oferty - część II

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Staże / praktyki zawodowe - stypendia

Opublikowany 2017/09/12

Komisja Stypendialna powołana w ramach realizowanego projektu po merytorycznej i formalnej ocenie wniosków o przyznanie stypendiów oraz innych dokumentów niezbędnych do przyznania stypendium stażowego zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów za udział w stażu/praktyce w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” przyznała stypendia stażowe.

Lista osób którym przyznano stypendium stażowe.

Dokumentacja związana z odbyciem stażów/praktyk.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Opublikowany 2017/09/05

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza zamówienie na usługi społeczne wg poniższego opisu:

Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów na potrzeby realizacji projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki do ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty

Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia

Przeczytaj pozostałą część wpisu »