Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Ogłoszenie o postępowaniu na dostawę materiałów eksploatacyjnych do kursu

Opublikowany 2018/06/21

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza postępowanie na dostawę materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb realizacji kursu w ramach projektu pn.: „Inwestujemy w zawodowców – Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Dostawa materiałów eksploatacyjnych na potrzeby kursu obsługi obrabiarek CNC.

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120144

Załączniki do postępowania będą widoczne po otworzeniu pozostałej części wpisu.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Egzaminy z kwalifikacji – sesja letnia 2017/2018

Opublikowany 2018/06/18

W dn. 22 czerwca 2018 r. rozpoczynają się egzaminy zawodowe. W sesji letniej w CKPiU w Gorlicach będą miały miejsce etapy praktyczne egzaminów z następujących kwalifikacji:

M.18  Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, 

M.12  Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, 

E.08    Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych,

E.24    Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Więcej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum w Gorlicach i w szkołach macierzystych zdających uczniów.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Projekt „Korona Sądecka dla młodych”

Opublikowany 2018/05/30

Szansa dla ludzi młodych z subregionu sądeckiego – rozpoczyna się rekrutacja do projektu pn. „Korona Sądecka dla młodych”!

Projekt pn.: „Korona Sądecka dla młodych” jest realizowany przez LGD „Korona Sądecka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Działania „Beskid Gorlicki” oraz Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »

Rekrutacja uzupełniająca na kursy/szkolenia

Opublikowany 2018/05/14

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach ogłasza rekrutację uzupełniającą na następujące kursy i szkolenia realizowane w ramach projektu „Inwestujemy w zawodowców - Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Gorlickim”:

1.  Kurs grafiki rastrowej (30 godzin),

2.  Kurs grafiki wektorowej (30 godzin).

Więcej informacji po otworzeniu pozostałej części wpisu.

Przeczytaj pozostałą część wpisu »