Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

I Powiatowy Konkurs Elektryczny „ISKRA”

Opublikowany 2017/10/31

W dn. 31.10.2017 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach miał miejsce I Powiatowy Konkurs Elektryczny „ISKRA”. Konkurs został objęty patronatem starosty gorlickiego Karola Górskiego oraz radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego i wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej Pawła Śliwę. Do konkursu przystąpiło 102 uczniów ze szkół ponadpodstawowych powiatu gorlickiego.

Zakres tematyczny konkursu obejmował wiedzę z zakresu elektrotechniki, elektroniki, energetyki i mechatroniki. Konkurs składał się z dwóch etapów - teoretycznego oraz praktycznego. Etap teoretyczny obejmował 30 pytań testowych, etap praktyczny polegał na rozpoznaniu i prawidłowym nazwaniu wylosowanego zestawu: aparatu, elementu lub urządzenia.

Nagrodą główną w konkursie jest wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów dla 45 osób, które zdobyły największą ilość punktów oraz dyplomy i książki dla zdobywców sześciu pierwszych miejsc.

Laureatami konkursu zostali:
1 miejsce ex aequo - Radosław Bryła (ZS nr 1 w Gorlicach), Jan Fejklowicz (ZST w Gorlicach);
3 miejsce - Grzegorz Brach (ZST w Gorlicach);
4 miejsce - Krzysztof Marszał (ZST w Gorlicach);
5 miejsce - Dominik Kusiak (ZST w Gorlicach);
6 miejsce - Rafał Kipiel (ZS nr 1 w Gorlicach).

Wśród 45 uczniów, którzy zakwalifikowali się do uczestnictwa w wycieczce do Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów znalazło się 22 uczniów ZST w Gorlicach, 21 uczniów ZS nr 1 w Gorlicach oraz 2 uczniów ZSZ w Bieczu.

Nagrody laureatom wręczał i gratulacje składał wicestarosta powiatu gorlickiego Jerzy Nalepka, który przypomniał uczestnikom konkursu postać patrona sali audiowizualnej prof. Franciszka Janika, wybitnego inżyniera i konstruktora lotniczego wskazując go jako wzór do naśladowania. 

Fotorelacja z przebiegu konkursu